Konačnost

Analiziraš li ćutanje, Lako spoznaš da su usne nijeme, Onda kada se duša grči u vrisku. Kad zaboli konačnost koju donosi nestajanje. Odsustvo mirisa. Zadnjih riječi onih koji nas više nikada po imenu neće nazvati. Riječi koje su zvučale tako obično, A neobično i slutljivo danas kada znam da su bile zadnje. Meni, koja seContinue reading “Konačnost”