Mjesto i vrijeme

Kad oči širom dušu upiju, 

a usne izdajnički zanijeme,

jedino tada možemo znati…

Nikakva nas konačnost,

ne može prevariti!

Kaži mi, hoću li te, u novom životu, 

kao u ovom, lako prepoznati?

U neko pravo vrijeme,

umjesto u nevrijeme.

Tatjana Kuljača