Ime ti više ne pominjem


Ime ti, više, ne pominjem.

(Uludo!) vjerujem da ćeš tako brže da nestaneš.

Baš kao blesavo dijete kad dlanovima pokrije oči, da sebe od svijeta sakrije.

Odbio sam čak i da govorim o tebi,

kada te drugi ljudi pomenu slučajno,

trudeći se da zadržim led na licu.

Trzaj u mišicama.

Kožu da se ne pomjeri.

Kao da sam, unutar sebe, potpuno usmjeren na nešto sasvim drugo…

Moja riječ o tebi,

pretvori se u oštricu mača što ljepotu,

kojom neko kani da te objasni,

jednom kratkom riječju sasječe.

Jer te više ne uspjevam bezbolno,

provući kroz tijelo.

Tada me zagrebeš najjače

Tatjana Kuljača

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: