Oči od stakla

Vidim te, malena moja,
dok upijaš svijet očima od stakla,
kroz koje se zraci sunca prelamaju,
u duginim bojama.
Toliko sam uplašena,
da te neću uspjeti skrojiti,
za odijelo,
šiveno po mjeri surovog svijeta.
Riječi mi, često, zvuče grubo,
kada te otimam od snova,
u kojima gradiš svijet,
baš po svojoj mjeri.
Vidjela sam i previše blata,
da bih u čista koljena vjerovala,
na putu kojim koračaš,
do snova.
Znaš, dok si pupila u meni,
pa dok sam te u naručju držala,
plašeći se da si suviše krhka,
strahovala sam.
Užasno sam strahovala!
Vjerovala sam, uzalud, da ću,
ako glasnije viknem,
otjerati sve pogrešne korake,
da sa što manje plikova na stopalima
kroz život prođeš.
A voljela bih, malena moja,
da sam umjela osmjehom
tjerati sive oblake
i kišu s tvojih obraza,
kada nas na otvorenom zatekne.
Dala bih ti srce, toplo, dok kuca,
samo da sam manje prestrašena bila,
da sam se umjela osmjehivati više.
I reći ti,
tiho, tiše,
Malena,
nema te kiše
koja će ljepotu i ljubav,
sa tvog lica da izbriše.
Odrana koljena i ožiljci na duši,
buduće su rime koje koje biće piše.
Do mene je, malena moja.
Do mojih ožiljaka i uspomena,
koje zarezaše svaku grbu na putu
na kojem sam zaradila
žuljeve na stopalima,
ispupčenja i ulegnuća na duši,
o koja se stalno saplićem.
Mama se, malena moja,
samo mora smijati više.
I zaboraviti, kadkad,
da ne postoje dva ista puta,
i, ma koliko god glasno da viknem,
neću rastjerati utvare tvoje,
i strašne ale.
Mogu samo da te volim,
i da ti, uz osmjeh šapnem,
da uvijek imaš moje staze.
Grbave, utabane, govore jasno,
kuda tvoja stopala ne treba da gaze.
Ostalo moraš sama.
Volim te toliko,
da znam da ćeš ustati,
baš svaki put kad ovaj svijet,
Počne da te slama.
Ne zaboravi to nikad,
mama.

Tatjana Kuljača

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: