Pisanje kao način oslobađanja od negativnih emocija